เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
2 ต.ค. 2557
3 ต.ค. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 คลิ๊ก http://north65.sillapa.net/

 
 

ประกาศ สพฐ. หลักเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  ปีการศึกษา 2558  http://www.sillapa.net/home/

 
 

พิมพ์เกียรติบัตร  

แจ้งให้ทุกโรงเรียนที่ส่งทีมนักเรียนแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557

สพป.น่าน ได้เปิดระบบให้พิมพ์เกียรติบัตร นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากพบว่าชื่อ - สกุล อัครไม่ถูกต้อง

ให้ทำหนังสือผ่านระบบ ให้กลุ่มส่งเสริมเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

 

 

 
 

ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมอย่างเป็นทางการได้ที่ ... คลิ๊ก

 
 

แจ้งโรงเรียน รับผลงานรายการแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก และรับเอกสารโครงงานอาชีพ - กอท. ตามรายชื่อดังแนบ

ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา http://itnan1.ednan1.go.th/popup_news.php?code=01411

สพฐ. ปรับปรุงเกณฑ์แข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (รร.ที่ไปแข่งขันในระดับภาค จังหวัดแพร่) รายละเอียดhttp://itnan1.ednan1.go.th/popup_news.php?code=01428

 

 
 

แจ้งโรงเรียนตรวจสอบข้อมูล

โรงเรียนที่ชนะเลิศเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับภาค

ให้ตรวจสอบข้อมูลนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน  (เช่น ชื่อ-สกุล  ตัวสะกด) ให้เรียบร้อย

ภายในวันที่   20  ตุลาคม  2557  ก่อนที่ สพป.จะโอนข้อมูลให้ระดับภาค

และก่อนที่จะเปิดระบบให้พิมพ์เกียรติบัตร หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ทำหนังสือถึง

สพป.ผ่านมาทางระบบ การเปลี่ยนตัวนร.เข้าแข่งขันยึดหลักเกณฑ์ที่สพฐ.กำหนด...

และประชาสัมพันธ์ กำหนดการ สถานที่แข่งขัน.. ตารางการแข่งขันฯ ..ลำดับการแข่งขัน..  ในระดับภาค จังหวัดแพร่

ออกแล้ว  ติดตามได้ที่.. http://north64.sillapa.net/sp-center/

 

 
 

เรียนคณะกรรมการทุกท่าน จากที่ประชุมกรรมการตัดสินกลุ่มสาระ เมื่อวันที่  25   กันยาย  2557

สพป.น่าน เขต 1 ได้มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม คณะกรรมการตัดสินในบางกิจกรรมเพื่อให้เหมาะสม

และเกิดความถูกต้องและความเป็นธรรมแก่ทีมที่เข้าแข่งขัน ดังนั้น จึงให้คณะกรรมการยึดรายชื่อ

คณะกรรมการตัดสินฯ จากทางหน้าเว็บไซต์นี้เป็นหลักในการตัดสินกิจกรรม  หากยังมีข้อผิดพลาด

ให้รีบแจ้ง ผู้ดูแลระบบด่วนภายในวันที่ 28 กันยายน  2557เป็นอย่างช้า..เนื่องจากทางสพป.

จะได้จัดเตรียมเอกสารการแข่งขันในวันจันทร์ที่ 29  กันยายน  2557 นี้

 
 

ขอเชืญคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมกลุ่มสาระ ประชุมตามกำหนดการ

ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1    (ส่วนที่ 2 พญาวัด) ดังนี้

วันที่ 25  กันยายน  2557   (เวลา  09.00 - 12.00 น.)   เช้า   

-ภาษาไทย+บรรณารักษ์,หนังสือเล่มเล็ก

-คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์,สังคมศึกษา,ภาษาต่างประเทศ

 

วันที่ 25 กันยายน  2557 เวลา 13.30     - 16.30 น. (บ่าย)

-การงานอาชีพ งานบ้านงานเกษตร(และเทคโนโลยี, คอมพิวเตอร์

-สุขศึกษาและพลศึกษา , ศิลปดนตรี,นาฏศิลป์, การศึกษาพิเศษเรียนร่วม , พัฒนาผู้เรียน

- ปฐมวัย  (เวลา 15.30 น.) ขอให้คณะกรรมการจัดเตรียมประกาศมาพร้อมด้วย

 

 

 
 

ประชาสัมพันธ์การสั่งจองเสื้อศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 64

เชิญคุณครูโรงเรียนที่สนใจสั่งจองเสื้อที่ระลึกงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 จังหวัดแพร่ ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ราคาตัวละ 220 บาท ภายในวันที่ 10 กันยายน 2557  เท่านั้น  ตัวอย่างเสื้อและใบสั่งจองดาวโหลดได้จากหน้าเว็บไซต์ สพป.น่าน เขต 1

ขยายเวลาการสั่งจองเสื้อที่ระลึกงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ถึงวันที่ 22 กันยายน 2557
 
 

เกณฑ์การแข่งขันทุกกิจกรรมทุกระดับ

เรียน ประธานกลุ่มทุกกลุ่ม  จำนวนกิจกรรมทุกกลุ่มสาระ  ของระดับประถมศึกษา และ ขยายโอกาสให้ยึดเกณฑ์ และกิจกรรมตามเว็บไซต์ของ สพฐ.และ ของ สพม. 37  แพร่  ที่ทีปรับปรุงใหม่ล่าสุด   http://www.north64.sillapa.net/

 
 

ปฏิทินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

- ตัวแทนกลุ่มลงทะเบียนแข่งขันในระดับเขตพื้นที่  ภายในวันที่ 15   กันยายน 2557

 (โดยใช้ User  Pasword  ที่แจกให้ประธานกลุ่ม/หรือครูวิชาการกลุ่ม  ในวันที่ประชุมวันที่ 1  สิงหาคม  2557แล้ว)   หากพบปัญหาให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

- แข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา   วันที่   2 - 3   ตุลาคม    2557

- โอนข้อมูลให้ระดับภาค  วันที่   15  กันยายน  -  15  พฤศจิกายน 2557

- แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน วันที่ 17 - 19  พฤศจิกายน 2557

- พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน ระดับภาค 17 - 19 ธันวาคม 2557

- แข่งขันในระดับภาค วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557

- แข่งขันในระดับชาติ วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2558

 
 

แจ้งเปลี่ยนประกาศนโยบายของ สพฐ.ใหม่ มีผลตั้วแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ดูรายละเอียดได้ที่  www.sillapa.net

สพฐ. ได้ประกาศยกเลิกนโยบายการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ฉบับเดิม และได้ประกาศนโยบายใหม่ 29 ข้อ โดยมีการเปลี่ยนแปลงบางประการ เช่น

- แบ่งระดับการแข่งขันเป็น
1) ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา
2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขายโอกาส
3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมศึกษา
๔) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

- พลศึกษาและสุขศึกษา คงไว้ ยกเว้นกิจกรรมโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา

รายละเอียด คลิกที่นี่

http://www.sillapa.net/home/wp-content/uploads/2014/07/นโยบาย-1.pdf

 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
 
 

 

วันจันทร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2557 เวลา 13:36 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 201
จำนวนทีม 1,741
จำนวนนักเรียน 3,599
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,536
จำนวนกรรมการ 934
ครู+นักเรียน 6,135
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,069
ประกาศผลแล้ว 216/219 (98.63%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 63
เมื่อวาน 60
สัปดาห์นี้ 236
สัปดาห์ที่แล้ว 427
เดือนนี้ 1,253
เดือนที่แล้ว 1,779
ปีนี้ 11,941
ทั้งหมด 233,151