หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (ปางค่า) ห้อง สนามบาสเกตบอล 2 ต.ค. 2557 09.00.น. ให้นำอุปกรณ์ที่ต้องใช้มาเอง
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (ปางค่า) ห้อง สนามบาสเกตบอล 3 ต.ค. 2557 09.00.น. ให้นำอุปกรณ์ที่ต้องใช้มาเอง
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (ปางค่า) ห้อง ประชุมใต้อาคาร 2 ต.ค. 2557 09.00.น. ให้นำอุปกรณ์ที่ต้องใช้มาเอง
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (ปางค่า) ห้อง ประชุมใต้อาคาร 3 ต.ค. 2557 09.00.น. ให้นำอุปกรณ์ที่ต้องใช้มาเอง
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (ปางค่า) ห้อง ประชุมใต้อาคาร 2 ต.ค. 2557 09.00.น. ให้นำอุปกรณ์ที่ต้องใช้มาเอง เช่น เสื่อ กรรไกร
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (ปางค่า) ห้อง ประชุมใต้อาคาร 3 ต.ค. 2557 09.00.น. ให้นำอุปกรณ์ที่ต้องใช้มาเอง เช่น เสื่อ กรรไกร
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (ปางค่า) ห้อง 245-246 2 ต.ค. 2557 09.00.น. ให้นำอุปกรณ์ที่ต้องใช้มาเอง
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (ปางค่า) ห้อง 221-222 2 ต.ค. 2557 09.00.น. ให้จัดเตรียมอุปกรณ์มาเอง
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (ปางค่า) ห้อง 245-246 3 ต.ค. 2557 09.00.น. ให้จัดเตรียมอุปกรณ์มาเอง
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (ปางค่า) ห้อง 221 3 ต.ค. 2557 09.00.น. ให้จัดเตรียมอุปกรณ์มาเอง
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (ปางค่า) ห้อง โรงอาหาร 3 ต.ค. 2557 09.00.น. ให้จัดเตรียมอุปกรณ์มาเอง
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (ปางค่า) ห้อง โรงอาหาร 2 ต.ค. 2557 09.00.น. ให้จัดเตรียมอุปกรณ์มาเอง
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (ปางค่า) ห้อง โรงอาหาร 2 ต.ค. 2557 09.00.น. ให้จัดเตรียมอุปกรณ์มาเอง
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (ปางค่า) ห้อง โรงอาหาร 3 ต.ค. 2557 09.00 น ให้จัดเตรียมอุปกรณ์มาเอง
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (ปางค่า) ห้อง โรงอาหาร 2 ต.ค. 2557 09.00.น. ให้จัดเตรียมอุปกรณ์มาเอง
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (ปางค่า) ห้อง โรงอาหาร 3 ต.ค. 2557 09.00.น. ให้จัดเตรียมอุปกรณ์มาเอง
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (ปางค่า) ห้อง ประชุมใต้อาคาร 2 ต.ค. 2557 09.00.น. ให้จัดเตรียมอุปกรณ์มาเอง
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (ปางค่า) ห้อง ประชุมใต้อาคาร 3 ต.ค. 2557 09.00 น ให้จัดเตรียมอุปกรณ์มาเอง


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.netผู้ดูแลระบบ สพป.น่าน เขต 1 คุณอรวรรณ ติลสาร โทร.082-7655162
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]