หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (วัดช้างค้ำวรวิหาร) ห้อง 2213 2 ต.ค. 2557 09.00 น
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (วัดช้างค้ำวรวิหาร) ห้อง 2214 2 ต.ค. 2557 09.00 น
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (วัดช้างค้ำวรวิหาร) ห้อง 2213 3 ต.ค. 2557 09.00 น
-
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (วัดช้างค้ำวรวิหาร) ห้อง 2215 2 ต.ค. 2557 09.00 น
-
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (วัดช้างค้ำวรวิหาร) ห้อง 2215 3 ต.ค. 2557 09.00 น
-
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (วัดช้างค้ำวรวิหาร) ห้อง 2216 2 ต.ค. 2557 09.00 น
-
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (วัดช้างค้ำวรวิหาร) ห้อง 2216 3 ต.ค. 2557 09.00.น.
-
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (วัดช้างค้ำวรวิหาร) ห้อง 1103 2 ต.ค. 2557 09.00.น.
-
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (วัดช้างค้ำวรวิหาร) ห้อง 1103 3 ต.ค. 2557 09.00.น.
-
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (วัดช้างค้ำวรวิหาร) ห้อง 1104 2 ต.ค. 2557 09.00.น.
-
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (วัดช้างค้ำวรวิหาร) ห้อง 1105 2 ต.ค. 2557 09.00.น.
-
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (วัดช้างค้ำวรวิหาร) ห้อง 1104 3 ต.ค. 2557 09.00 น
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.netผู้ดูแลระบบ สพป.น่าน เขต 1 คุณอรวรรณ ติลสาร โทร.082-7655162
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]