หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล ห้อง ห้องภาษาอังกฤษ ชั้น 2 บนห้องสมุด 2 ต.ค. 2557 09.00 น. ห้องลงทะเบียนกรรมการ ห้องสมุด
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชานุบาล ห้อง ห้องภาษาอังกฤษ ชั้น 2 บนห้องสมุด 3 ต.ค. 2557 09.00 น. ห้องลงทะเบียนกรรมการ ห้องสมุด
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล ห้อง อาคาร ป.2 2 ต.ค. 2557 09.00 น.-16.30 น. ห้องลงทะเบียนกรรมการ ห้องสมุด
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนราชานุบาล ห้อง อาคาร ป.2 3 ต.ค. 2557 09.00 น.-16.30 น. ห้องลงทะเบียนกรรมการ ห้องสมุด
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล ห้อง โถงยาวหน้าห้องสมุด 2 ต.ค. 2557 09.00 น. ห้องลงทะเบียนกรรมการ ห้องสมุด
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชานุบาล ห้อง โถงยาวหน้าห้องสมุด 2 ต.ค. 2557 13.00 o. ห้องลงทะเบียนกรรมการ ห้องสมุด
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล ห้อง ประชุมชั้น 2 2 ต.ค. 2557 09.00 น. ห้องลงทะเบียนกรรมการ ห้องสมุด
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชานุบาล ห้อง ประชุมชั้น 2 2 ต.ค. 2557 09.00 น ห้องลงทะเบียนกรรมการ ห้องสมุด
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล ห้อง โถงยาวหน้าห้องสมุด 2 ต.ค. 2557 09.00 น ห้องลงทะเบียนกรรมการ ห้องสมุด
10 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชานุบาล ห้อง โถงยาวหน้าห้องสมุด 2 ต.ค. 2557 13.00 น. ห้องลงทะเบียนกรรมการ ห้องสมุด
11 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนราชานุบาล อาคารเอนกประสงค์ 2 ต.ค. 2557 09.00 น.-16.30 น. ห้องลงทะเบียนกรรมการ ห้องสมุด
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล อาคารเอนกประสงค์ 2 ต.ค. 2557 09.00 น.- 16.30 น.
-
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล อาคารเอนกประสงค์ 2 ต.ค. 2557 09.00 น.- 16.30 น. ห้องลงทะเบียนกรรมการ ห้องสมุด
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชานุบาล อาคารเอนกประสงค์ 3 ต.ค. 2557 09.00 น.- 16.30 น. ห้องลงทะเบียนกรรมการ ห้องสมุด
15 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชานุบาล อาคารเอนกประสงค์ 3 ต.ค. 2557 09.00 น.- 16.30 น. ห้องลงทะเบียนกรรมการ ห้องสมุด


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.netผู้ดูแลระบบ สพป.น่าน เขต 1 คุณอรวรรณ ติลสาร โทร.082-7655162
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]