หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนซินจง ห้อง วิทยาศาสตร์ 2 2 ต.ค. 2557 09.00.น.
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนซินจง ห้อง วิทยาศาสตร์ 1 2 ต.ค. 2557 09.00 น
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนซินจง ห้อง วิทยาศาสตร์ 1 3 ต.ค. 2557 09.00 น
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนซินจง ห้อง ใต้ถุนอาคาร 1 2 ต.ค. 2557 09.00 น
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนซินจง ห้อง ใต้ถุนอาคาร 1 2 ต.ค. 2557 09.00 น
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนซินจง ห้อง ใต้ถุนอาคาร 1 3 ต.ค. 2557 09.00 น
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนซินจง ห้อง ดนตรี 2 ต.ค. 2557 09.00 น
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนซินจง ห้อง ดนตรี 3 ต.ค. 2557 09.00 น
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
-
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนซินจง ห้อง ป.5/1 2 ต.ค. 2557 09.00 น
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนซินจง ห้อง ป.6/1 2 ต.ค. 2557 09.00 น
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนซินจง ห้อง ป.6/1 3 ต.ค. 2557 09.00 น
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนซินจง ห้อง ประชุมสโมสรโรตาลี่ 2 ต.ค. 2557 09.00 น
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนซินจง ห้อง ประชุมสโมสรโรตาลี่ 2 ต.ค. 2557 09.00 น
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนซินจง ห้อง ประชุมสโมสรโรตาลี่ 3 ต.ค. 2557 09.00 น
-
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนซินจง ห้อง ป.5/1 3 ต.ค. 2557 09.00 น
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.netผู้ดูแลระบบ สพป.น่าน เขต 1 คุณอรวรรณ ติลสาร โทร.082-7655162
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]