หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารขยันเรียน ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 2 ต.ค. 2557 09.00.น. ให้นำอุปกรณ์มาเอง
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารขยันเรียน ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 2 ต.ค. 2557 13.00 น. ให้นำอุปกรณ์มาเอง
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารขยันเรียน ชั้น 3 ห้อง ป.5/5 3 ต.ค. 2557 09.00.น. ให้นำอุปกรณ์มาเอง
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารขยันเรียน ชั้น 3 ห้อง ป.5/5 2 ต.ค. 2557 09.00.น. ให้นำอุปกรณ์มาเอง
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารขยันเรียน ชั้น 3 ห้อง ป.5/5 2 ต.ค. 2557 13.00 น. ให้นำอุปกรณ์มาเอง
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารขยันเรียน ชั้น 3 ห้อง ป.5/5 3 ต.ค. 2557 09.00.น. ให้นำอุปกรณ์มาเอง
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารขยันเรียน ชั้น 3 ห้อง ป.5/5 3 ต.ค. 2557 13.00 น. ให้นำอุปกรณ์มาเอง
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารขยันเรียน ชั้น 2 ห้อง ป.5/4 3 ต.ค. 2557 13.00 น. ให้นำอุปกรณ์มาเอง
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารขยันเรียน ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 2 ต.ค. 2557 09.00.น. ให้นำอุปกรณ์มาเอง
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารขยันเรียน ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 2 ต.ค. 2557 13.00 น. ให้นำอุปกรณ์มาเอง
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารขยันเรียน ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 3 ต.ค. 2557 09.00.น. ให้นำอุปกรณ์มาเอง
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารขยันเรียน ชั้น 2 ห้อง ป.5/4 3 ต.ค. 2557 13.00 น. ให้นำอุปกรณ์มาเอง
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารขยันเรียน ชั้น 2 ห้อง ป.4/5 2 ต.ค. 2557 09.00.น. ให้นำอุปกรณ์มาเอง
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารขยันเรียน ชั้น 2 ห้อง ป.4/5 2 ต.ค. 2557 13.00 น.
-
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารขยันเรียน ชั้น 2 ห้อง ป.4/5 3 ต.ค. 2557 09.00.น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.netผู้ดูแลระบบ สพป.น่าน เขต 1 คุณอรวรรณ ติลสาร โทร.082-7655162
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]