หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. น่าน เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนราชานุบาล 50 36 73.47% 10 20.41% 3 6.12% 0 0% 49
2 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 47 25 59.52% 8 19.05% 3 7.14% 6 14.29% 42
3 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 28 16 59.26% 6 22.22% 1 3.7% 4 14.81% 27
4 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 25 16 69.57% 6 26.09% 1 4.35% 0 0% 23
5 โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว 28 15 53.57% 9 32.14% 3 10.71% 1 3.57% 28
6 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร 35 15 55.56% 6 22.22% 3 11.11% 3 11.11% 27
7 โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร 17 14 87.5% 1 6.25% 1 6.25% 0 0% 16
8 โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร 45 13 28.89% 14 31.11% 11 24.44% 7 15.56% 45
9 โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ 27 13 48.15% 4 14.81% 3 11.11% 7 25.93% 27
10 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ 25 12 54.55% 7 31.82% 2 9.09% 1 4.55% 22
11 โรงเรียนบ้านปางเป๋ย 22 12 66.67% 4 22.22% 1 5.56% 1 5.56% 18
12 โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 19 12 63.16% 3 15.79% 4 21.05% 0 0% 19
13 โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา 31 11 39.29% 9 32.14% 4 14.29% 4 14.29% 28
14 โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 31 11 35.48% 8 25.81% 6 19.35% 6 19.35% 31
15 โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 34 11 39.29% 6 21.43% 3 10.71% 8 28.57% 28
16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 18 10 55.56% 2 11.11% 0 0% 6 33.33% 18
17 โรงเรียนบ้านเชียงยืน 13 10 83.33% 1 8.33% 1 8.33% 0 0% 12
18 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 32 9 29.03% 12 38.71% 6 19.35% 4 12.9% 31
19 โรงเรียนบ้านฟ้า 25 9 39.13% 9 39.13% 4 17.39% 1 4.35% 23
20 โรงเรียนบ้านตอง 21 9 45% 8 40% 2 10% 1 5% 20
21 โรงเรียนบ้านนา 23 8 34.78% 8 34.78% 6 26.09% 1 4.35% 23
22 โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา 21 8 44.44% 5 27.78% 3 16.67% 2 11.11% 18
23 โรงเรียนบ้านเปา 24 8 44.44% 5 27.78% 2 11.11% 3 16.67% 18
24 โรงเรียนไตรธารวิทยา 11 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
25 โรงเรียนบ้านวังยาว 28 7 25.93% 8 29.63% 6 22.22% 6 22.22% 27
26 โรงเรียนบ้านน้ำมวบ 18 7 38.89% 6 33.33% 2 11.11% 3 16.67% 18
27 โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 22 7 36.84% 4 21.05% 4 21.05% 4 21.05% 19
28 โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ 16 7 43.75% 4 25% 1 6.25% 4 25% 16
29 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 13 7 58.33% 3 25% 0 0% 2 16.67% 12
30 โรงเรียนภูเค็งพัฒนา 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
31 โรงเรียนทุ่งศรีทอง 13 7 53.85% 2 15.38% 1 7.69% 3 23.08% 13
32 โรงเรียนนิธิวิทย์ 12 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 1 9.09% 11
33 โรงเรียนบ้านน้ำงาว 25 6 24% 9 36% 4 16% 6 24% 25
34 โรงเรียนบ้านสันทะ 14 6 42.86% 5 35.71% 1 7.14% 2 14.29% 14
35 โรงเรียนบ้านปงสนุก 12 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
36 โรงเรียนบ้านน้ำปาย 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
37 โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง 14 5 35.71% 5 35.71% 2 14.29% 2 14.29% 14
38 โรงเรียนบ้านปิงหลวง 21 5 26.32% 4 21.05% 6 31.58% 4 21.05% 19
39 โรงเรียนบ้านนาไค้ 14 5 41.67% 4 33.33% 3 25% 0 0% 12
40 โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล 11 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
41 โรงเรียนบ้านห้วยมอญ 16 5 31.25% 3 18.75% 2 12.5% 6 37.5% 16
42 โรงเรียนบ้านป่าสัก (แม่จริม) 13 5 38.46% 2 15.38% 3 23.08% 3 23.08% 13
43 โรงเรียนบ้านหาดเค็ด 12 5 45.45% 2 18.18% 1 9.09% 3 27.27% 11
44 โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 9 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 2 22.22% 9
45 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) 7 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
46 โรงเรียนบ้านท่ามงคล 20 4 20% 8 40% 3 15% 5 25% 20
47 โรงเรียนบ้านหัวเมือง 18 4 25% 7 43.75% 4 25% 1 6.25% 16
48 โรงเรียนบ้านน้ำตวง 15 4 33.33% 6 50% 2 16.67% 0 0% 12
49 โรงเรียนบ้านวังตาว 17 4 36.36% 5 45.45% 1 9.09% 1 9.09% 11
50 โรงเรียนบ้านธงหลวง 10 4 40% 5 50% 1 10% 0 0% 10
51 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 15 4 30.77% 4 30.77% 3 23.08% 2 15.38% 13
52 โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน 19 4 22.22% 3 16.67% 4 22.22% 7 38.89% 18
53 โรงเรียนบ้านบ่อหอย 11 4 36.36% 3 27.27% 3 27.27% 1 9.09% 11
54 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว 11 4 36.36% 3 27.27% 2 18.18% 2 18.18% 11
55 โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 11 4 36.36% 3 27.27% 2 18.18% 2 18.18% 11
56 โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 11 4 36.36% 3 27.27% 2 18.18% 2 18.18% 11
57 โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา 10 4 40% 3 30% 1 10% 2 20% 10
58 โรงเรียนบ้านสาลี่ 20 4 26.67% 2 13.33% 2 13.33% 7 46.67% 15
59 โรงเรียนบ้านก้อ 9 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
60 โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ 9 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
61 โรงเรียนบ้านสบยาง 10 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
62 โรงเรียนบ้านปางช้าง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
63 โรงเรียนบ้านน้ำพาง 9 4 44.44% 1 11.11% 3 33.33% 1 11.11% 9
64 โรงเรียนบ้านนาคา 9 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
65 โรงเรียนบ้านนาก้า 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
66 โรงเรียนบ้านชมพู 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
67 โรงเรียนบ้านเรือง 17 3 21.43% 6 42.86% 2 14.29% 3 21.43% 14
68 โรงเรียนบ้านใหม่ 11 3 27.27% 5 45.45% 1 9.09% 2 18.18% 11
69 โรงเรียนบ้านคำเรือง 9 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 9
70 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) 10 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
71 โรงเรียนบ้านไชยสถาน 12 3 25% 3 25% 4 33.33% 2 16.67% 12
72 โรงเรียนซินจง 8 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
73 โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง 9 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
74 โรงเรียนบ้านโป่งคำ 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
75 โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
76 โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
77 โรงเรียนบ้านซาวหลวง 11 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
78 โรงเรียนบ้านสถาน 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
79 โรงเรียนอนุบาลเมืองลี 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
80 โรงเรียนบ้านน้ำลัด 7 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
81 โรงเรียนบ้านห้วยบง 7 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
82 โรงเรียนฝั่งหมิ่น 7 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
83 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร (เทศบาลบ้านพระเนตร) 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
84 โรงเรียนบ้านเชตวัน 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
85 โรงเรียนบ้านถืมตอง 12 2 20% 6 60% 2 20% 0 0% 10
86 โรงเรียนบ้านม่วงใหม่ 9 2 22.22% 6 66.67% 0 0% 1 11.11% 9
87 โรงเรียนบ้านเป้า 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
88 โรงเรียนบ้านผาขวาง 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
89 โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 12 2 22.22% 2 22.22% 4 44.44% 1 11.11% 9
90 โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา 10 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
91 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
92 โรงเรียนวัดท่าข้ามสิริพรหมคุณวิรุฬห์ศิลาจารอุปถัมภ์ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
93 โรงเรียนบ้านนาผา 7 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 3 42.86% 7
94 โรงเรียนบ้านแคว้ง 9 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 4 44.44% 9
95 โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
96 โรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
97 โรงเรียนบ้านพื้ใต้ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
98 โรงเรียนบ้านป่าคา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
99 โรงเรียนบ้านห้วยเฮือและสาขาห้วยระพี 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
100 โรงเรียนพระคุณานุบาล 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
101 โรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม 8 2 25% 0 0% 2 25% 4 50% 8
102 โรงเรียนบ้านสะละภูเวียง 5 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
103 โรงเรียนบ้านวัวแดง 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
104 โรงเรียนบ้านน้ำลี 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
105 โรงเรียนบ้านห้วยหลอด 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
106 โรงเรียนบ้านสาคร 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
107 โรงเรียนบ้านผาตูบ 13 1 7.69% 8 61.54% 1 7.69% 3 23.08% 13
108 โรงเรียนบ้านครกคำ 6 1 16.67% 5 83.33% 0 0% 0 0% 6
109 โรงเรียนบ้านสองแคว 9 1 14.29% 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 7
110 โรงเรียนบ้านน้ำแก่นกลาง 7 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
111 โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 8 1 12.5% 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
112 โรงเรียนบ้านปางสา 6 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
113 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 5 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
114 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้ว 7 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 7
115 โรงเรียนบ้านนากอก 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
116 โรงเรียนนบ้านนายาง 7 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 7
117 โรงเรียนบ้านส้านนาหนองใหม่ 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
118 โรงเรียนบ้านพรหม 5 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
119 โรงเรียนบ้านสะเนียน 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
120 โรงเรียนบ้านไพรอุดม 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
121 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำอุ่น 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
122 โรงเรียนบ้านค้างอ้อย 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
123 โรงเรียนบ้านนวราษฏร์ 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
124 โรงเรียนบ้านไหล่น่าน 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
125 โรงเรียนห้วยละเบ้ายา 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
126 โรงเรียนบ้านกาใส 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
127 โรงเรียนบ้านพี้เหนือ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
128 โรงเรียนบ้านสาลีก 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
129 โรงเรียนบ้านน้ำแพะ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
130 โรงเรียนบ้านศรีเกิด 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
131 โรงเรียนบ้านส้าน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
132 โรงเรียนบ้านปิงใน 5 1 20% 0 0% 4 80% 0 0% 5
133 โรงเรียนบ้านป่าหุ่ง 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
134 โรงเรียนบ้านสะเลียม 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
135 โรงเรียนบ้านทัพม่าน 6 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 4 66.67% 6
136 โรงเรียนบ้านน้ำหก 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
137 โรงเรียนบ้านน้ำอูน 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
138 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
139 โรงเรียนบ้านห้วยเลา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
140 โรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนบ้านนาเคียน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
142 โรงเรียนบ้านป่าแดด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
143 โรงเรียนบ้านห้วยนาย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
144 โรงเรียนหัวนา (อ.เวียงสา) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
145 โรงเรียนบ้านม่วงเจริญราษฎร์ 8 0 0% 6 75% 0 0% 2 25% 8
146 โรงเรียนบ้านต้าม 4 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
147 โรงเรียนบ้านนาซาว 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
148 โรงเรียนบ้านพะเยา 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
149 โรงเรียนบ้านกิ่วน้ำ 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
150 โรงเรียนบ้านพืชเจริญ 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
151 โรงเรียนบ้านน้ำเคิม 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
152 โรงเรียนบ้านศรีนาชื่น 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
153 โรงเรียนบ้านห้วยจอย 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
154 โรงเรียนบ้านเชียงของ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
155 โรงเรียนบ้านวังหมอ 4 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
156 โรงเรียนดอนสะไมย์วิทยา 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
157 โรงเรียนบ้านน้ำเลา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
158 โรงเรียนบ้านอ่ายนาผา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
159 โรงเรียนบ้านน้ำแก่นเหนือ 4 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
160 โรงเรียนบ้านป่าสัก 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
161 โรงเรียนบ้านสันติภาพ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
162 โรงเรียนบ้านน้ำปูน 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนบ้านทรายทอง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
164 โรงเรียนบ้านฝายแก้ว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
165 โรงเรียนบ้านม่วงเนิ้ง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
166 โรงเรียนบ้านวังม่วง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
167 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
168 โรงเรียนบ้านฮากฮาน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
169 โรงเรียนบ้านเมืองจัง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
170 โรงเรียนรัฐราษฎร์นุเคราะห์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
171 โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
172 โรงเรียนบ้านนาบอน 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
173 โรงเรียนบ้านนาหล่าย 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
174 โรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอม 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
175 โรงเรียนบ้านดอนเฟือง 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
176 โรงเรียนบ้านน้ำลัดสบแก่น 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
177 โรงเรียนบ้านศาลา 3 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
178 โรงเรียนบ้านดอนไชย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
179 โรงเรียนบ้านนาเหลืองม่วงขวา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
180 โรงเรียนบ้านนาไลย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
181 โรงเรียนบ้านห้วยปุก 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
182 โรงเรียนริมฝั่งน่านวิทยา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
183 โรงเรียนบ้านท่าล้อ (ราษฎร์ประดิษฐ์) 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
184 โรงเรียนบ้านนาสา 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
185 โรงเรียนบ้านป่าอ้อย 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
186 โรงเรียนบ้านไชยสถาน (อ.เวียงสา) 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.netผู้ดูแลระบบ สพป.น่าน เขต 1 คุณอรวรรณ ติลสาร โทร.082-7655162
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]