สรุปเหรียญรางวัล สพป. น่าน เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ราชานุบาล 36 10 3 0 49
2 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 23 8 2 6 33
3 น่านคริสเตียนศึกษา 16 6 1 4 23
4 จอมจันทร์วิทยาคาร 15 6 3 2 24
5 บ้านห้วยแฮ้ว 13 5 3 1 21
6 ประกิตเวชศักดิ์ 12 7 2 1 21
7 อนุบาลอยู่วิทยา 12 3 4 0 19
8 บ้านน้ำโค้ง 12 3 1 0 16
9 บ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร 11 13 10 6 34
10 บ้านทุ่งน้อย 9 10 5 4 24
11 ชุมชนบ้านนาคา 9 9 4 4 22
12 ชุมชนบ้านอ้อย 9 6 3 8 18
13 บ้านดู่พงษ์ 9 4 3 7 16
14 บ้านปางเป๋ย 9 3 1 1 13
15 บ้านนา 8 8 6 1 22
16 ป่าแลวหลวงวิทยา 8 5 3 2 16
17 บ้านเปา 8 4 2 2 14
18 บ้านวังยาว 7 8 6 6 21
19 บ้านฟ้า 7 8 4 1 19
20 บ้านตอง 7 7 1 0 15
21 บ้านน้ำครกใหม่ 7 4 1 4 12
22 บ้านศรีนาม่าน 7 3 4 4 14
23 นิธิวิทย์ 7 2 1 1 10
24 บ้านเชียงยืน 7 1 1 0 9
25 บ้านน้ำงาว 6 9 3 6 18
26 ทุ่งศรีทอง 6 2 1 3 9
27 ราชประชานุเคราะห์ 56 6 2 0 5 8
28 ไตรธารวิทยา 6 2 0 1 8
29 หาดทรายทองวิทยาคาร 6 1 1 0 8
30 บ้านน้ำปาย 6 1 0 0 7
31 ศรีเวียงสาวิทยาคาร 5 8 4 6 17
32 บ้านปิงหลวง 5 4 6 4 15
33 บ้านนาไค้ 5 4 3 0 12
34 บ้านสันทะ 5 4 1 2 10
35 บ้านขึ่งงามมงคล 5 4 1 0 10
36 บ้านห้วยมอญ 5 3 2 6 10
37 ชุมชนบ้านใหม่ 5 3 0 2 8
38 บ้านป่าสัก (แม่จริม) 5 2 3 3 10
39 บ้านหาดเค็ด 5 2 1 3 8
40 บ้านปงสนุก 5 2 0 1 7
41 ภูเค็งพัฒนา 5 2 0 0 7
42 จุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) 5 0 0 1 5
43 บ้านหัวเมือง 4 7 4 1 15
44 บ้านธงหลวง 4 5 1 0 10
45 ชุมชนบ้านหลวง 4 4 3 2 11
46 บ้านน้ำเกี๋ยน 4 3 4 7 11
47 บ้านบ่อหอย 4 3 3 1 10
48 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 4 3 2 2 9
49 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว 4 2 2 2 8
50 บ้านหัวเวียงเหนือ 4 2 2 0 8
51 บ้านก้อ 4 2 1 1 7
52 บ้านวังตาว 4 2 1 0 7
53 บ้านนาคา 4 1 2 1 7
54 บ้านนาก้า 4 0 1 0 5
55 บ้านน้ำตวง 3 6 2 0 11
56 บ้านใหม่ 3 5 1 2 9
57 บ้านน้ำมวบ 3 4 2 3 9
58 ชุมชนบ้านนาทะนุง 3 4 1 1 8
59 บ้านคำเรือง 3 4 1 1 8
60 ซินจง 3 3 2 0 8
61 ตาลชุมศึกษาลัย 3 3 0 0 6
62 บ้านสาลี่ 3 2 2 7 7
63 บ้านซาวหลวง 3 2 1 2 6
64 บ้านสถาน 3 2 1 1 6
65 อนุบาลเมืองลี 3 2 1 1 6
66 บ้านน้ำลัด 3 2 1 0 6
67 บ้านห้วยบง 3 2 1 0 6
68 บ้านน้ำพาง 3 1 3 1 7
69 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 3 1 1 2 5
70 สามัคคีวิทยาคาร (เทศบาลบ้านพระเนตร) 3 1 1 0 5
71 บ้านเชตวัน 3 0 1 0 4
72 บ้านท่ามงคล 2 7 3 5 12
73 บ้านเรือง 2 6 2 3 10
74 บ้านถืมตอง 2 6 2 0 10
75 บ้านม่วงใหม่ 2 6 0 1 8
76 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) 2 4 1 0 7
77 บ้านม่วงตึ๊ด 2 3 2 2 7
78 บ้านเป้า 2 3 1 0 6
79 บ้านผาขวาง 2 3 0 1 5
80 บ้านห้วยไฮ 2 2 4 1 8
81 ราษฎร์รัฐพัฒนา 2 2 2 1 6
82 ริมฝั่งว้าวิทยา 2 2 1 2 5
83 ฝั่งหมิ่น 2 1 2 1 5
84 บ้านสบยาง 2 1 1 1 4
85 ชุมชนบ้านดู่ใต้ 2 1 1 0 4
86 บ้านพื้ใต้ 2 1 1 0 4
87 พระคุณานุบาล 2 1 0 0 3
88 บ้านนาเหลืองไชยราม 2 0 2 4 4
89 บ้านสะละภูเวียง 2 0 2 1 4
90 บ้านวัวแดง 2 0 1 1 3
91 บ้านร่มเกล้า 2 0 1 0 3
92 บ้านน้ำลี 2 0 1 0 3
93 บ้านห้วยหลอด 2 0 0 1 2
94 บ้านชมพู 2 0 0 0 2
95 บ้านผาตูบ 1 6 1 3 8
96 บ้านน้ำแก่นกลาง 1 4 1 0 6
97 บ้านครกคำ 1 4 0 0 5
98 บ้านไชยสถาน 1 3 4 2 8
99 บ้านผาสิงห์ 1 3 3 1 7
100 บ้านแม่ขะนิง 1 3 1 1 5
101 บ้านโป่งคำ 1 3 0 1 4
102 บ้านดอนไพรวัลย์ 1 3 0 0 4
103 บ้านนากอก 1 2 2 1 5
104 นบ้านนายาง 1 2 1 3 4
105 บ้านส้านนาหนองใหม่ 1 2 1 1 4
106 บ้านสะเนียน 1 2 1 0 4
107 บ้านนาผา 1 2 0 3 3
108 บ้านห้วยน้ำอุ่น 1 2 0 0 3
109 บ้านปางช้าง 1 2 0 0 3
110 บ้านไพรอุดม 1 2 0 0 3
111 บ้านน้ำพุ 1 2 0 0 3
112 บ้านแคว้ง 1 1 2 3 4
113 บ้านค้างอ้อย 1 1 2 1 4
114 บ้านนวราษฏร์ 1 1 2 0 4
115 บ้านไหล่น่าน 1 1 2 0 4
116 ห้วยละเบ้ายา 1 1 1 0 3
117 วัดท่าข้ามสิริพรหมคุณวิรุฬห์ศิลาจารอุปถัมภ์ 1 1 1 0 3
118 บ้านกาใส 1 1 1 0 3
119 บ้านพี้เหนือ 1 1 1 0 3
120 บ้านศรีเกิด 1 1 0 1 2
121 บ้านน้ำแพะ 1 1 0 1 2
122 บ้านส้าน 1 1 0 0 2
123 บ้านสาลีก 1 1 0 0 2
124 บ้านปิงใน 1 0 4 0 5
125 บ้านป่าหุ่ง 1 0 2 0 3
126 บ้านสะเลียม 1 0 2 0 3
127 บ้านทัพม่าน 1 0 1 3 2
128 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว 1 0 1 2 2
129 บ้านน้ำอูน 1 0 1 1 2
130 บ้านศรีบุญเรือง 1 0 1 1 2
131 บ้านน้ำหก 1 0 1 1 2
132 บ้านห้วยเลา 1 0 1 0 2
133 ดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 0 0 0 1
134 บ้านนาเคียน 1 0 0 0 1
135 บ้านสาคร 1 0 0 0 1
136 บ้านห้วยเฮือและสาขาห้วยระพี 1 0 0 0 1
137 บ้านป่าแดด 1 0 0 0 1
138 บ้านห้วยนาย 1 0 0 0 1
139 พรรณทิพย์วิทยา 1 0 0 0 1
140 หัวนา (อ.เวียงสา) 1 0 0 0 1
141 บ้านม่วงเจริญราษฎร์ 0 6 0 2 6
142 บ้านต้าม 0 4 0 0 4
143 บ้านสองแคว 0 3 1 0 4
144 บ้านนาซาว 0 2 2 0 4
145 บ้านพะเยา 0 2 1 1 3
146 บ้านพืชเจริญ 0 2 1 0 3
147 บ้านปางสา 0 2 0 0 2
148 บ้านศรีนาชื่น 0 2 0 0 2
149 บ้านเชียงของ 0 2 0 0 2
150 ดอนสะไมย์วิทยา 0 1 2 0 3
151 บ้านพรหม 0 1 1 0 2
152 บ้านน้ำเลา 0 1 1 0 2
153 บ้านอ่ายนาผา 0 1 1 0 2
154 บ้านน้ำแก่นเหนือ 0 1 0 2 1
155 บ้านป่าสัก 0 1 0 1 1
156 บ้านสันติภาพ 0 1 0 1 1
157 บ้านน้ำปูน 0 1 0 0 1
158 บ้านกิ่วน้ำ 0 1 0 0 1
159 บ้านทรายทอง 0 1 0 0 1
160 บ้านน้ำเคิม 0 1 0 0 1
161 บ้านป่าคา 0 1 0 0 1
162 บ้านฝายแก้ว 0 1 0 0 1
163 บ้านม่วงเนิ้ง 0 1 0 0 1
164 บ้านวังม่วง 0 1 0 0 1
165 บ้านหนองบัว 0 1 0 0 1
166 บ้านห้วยจอย 0 1 0 0 1
167 บ้านฮากฮาน 0 1 0 0 1
168 บ้านเมืองจัง 0 1 0 0 1
169 รัฐราษฎร์นุเคราะห์ 0 1 0 0 1
170 บ้านดอนหล่ายทุ่ง 0 0 2 0 2
171 บ้านนาบอน 0 0 2 0 2
172 บ้านนาหล่าย 0 0 2 0 2
173 บ้านจะเข้ภูหอม 0 0 1 2 1
174 บ้านดอนเฟือง 0 0 1 1 1
175 บ้านน้ำลัดสบแก่น 0 0 1 1 1
176 บ้านศาลา 0 0 1 0 1
177 บ้านวังหมอ 0 0 1 0 1
178 บ้านดอนไชย 0 0 1 0 1
179 บ้านนาเหลืองม่วงขวา 0 0 1 0 1
180 บ้านนาไลย 0 0 1 0 1
181 บ้านห้วยปุก 0 0 1 0 1
182 ริมฝั่งน่านวิทยา 0 0 1 0 1
183 บ้านท่าล้อ (ราษฎร์ประดิษฐ์) 0 0 0 2 0
184 บ้านนาสา 0 0 0 1 0
185 บ้านป่าอ้อย 0 0 0 1 0
186 บ้านไชยสถาน (อ.เวียงสา) 0 0 0 0 0
รวม 555 429 245 216 1,445