สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. น่าน เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ราชานุบาล 17 11 5 33 36 10 3 0 49
2 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 9 3 4 16 23 8 2 6 33
3 ประกิตเวชศักดิ์ 7 5 2 14 12 7 2 1 21
4 ชุมชนบ้านอ้อย 7 1 1 9 9 6 3 8 18
5 บ้านน้ำโค้ง 6 0 1 7 12 3 1 0 16
6 ป่าแลวหลวงวิทยา 5 4 3 12 8 5 3 2 16
7 บ้านห้วยแฮ้ว 5 2 3 10 13 5 3 1 21
8 บ้านห้วยมอญ 5 0 1 6 5 3 2 6 10
9 น่านคริสเตียนศึกษา 4 3 3 10 16 6 1 4 23
10 บ้านศรีนาม่าน 4 2 1 7 7 3 4 4 14
11 บ้านถืมตอง 4 0 2 6 2 6 2 0 10
12 บ้านหัวเวียงเหนือ 4 0 0 4 4 2 2 0 8
13 จอมจันทร์วิทยาคาร 3 10 2 15 15 6 3 2 24
14 ชุมชนบ้านนาคา 3 5 0 8 9 9 4 4 22
15 นิธิวิทย์ 3 3 2 8 7 2 1 1 10
16 ชุมชนบ้านใหม่ 3 2 0 5 5 3 0 2 8
17 ไตรธารวิทยา 3 1 2 6 6 2 0 1 8
18 ภูเค็งพัฒนา 3 1 1 5 5 2 0 0 7
19 บ้านหัวเมือง 3 0 3 6 4 7 4 1 15
20 บ้านทุ่งน้อย 3 0 1 4 9 10 5 4 24
21 ชุมชนบ้านนาทะนุง 3 0 0 3 3 4 1 1 8
22 อนุบาลอยู่วิทยา 2 5 3 10 12 3 4 0 19
23 บ้านดู่พงษ์ 2 4 2 8 9 4 3 7 16
24 ทุ่งศรีทอง 2 3 1 6 6 2 1 3 9
25 บ้านขึ่งงามมงคล 2 2 1 5 5 4 1 0 10
26 บ้านนา 2 1 4 7 8 8 6 1 22
27 บ้านเชียงยืน 2 1 2 5 7 1 1 0 9
28 ราชประชานุเคราะห์ 56 2 1 2 5 6 2 0 5 8
29 บ้านน้ำตวง 2 1 2 5 3 6 2 0 11
30 บ้านธงหลวง 2 1 1 4 4 5 1 0 10
31 บ้านสันทะ 2 0 2 4 5 4 1 2 10
32 บ้านวังตาว 2 0 1 3 4 2 1 0 7
33 ซินจง 2 0 1 3 3 3 2 0 8
34 ชุมชนบ้านดู่ใต้ 2 0 1 3 2 1 1 0 4
35 บ้านปางเป๋ย 1 7 2 10 9 3 1 1 13
36 บ้านปงสนุก 1 4 0 5 5 2 0 1 7
37 บ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร 1 3 7 11 11 13 10 6 34
38 บ้านฟ้า 1 3 1 5 7 8 4 1 19
39 จุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 3 1 5 5 0 0 1 5
40 หาดทรายทองวิทยาคาร 1 3 0 4 6 1 1 0 8
41 บ้านตอง 1 2 3 6 7 7 1 0 15
42 บ้านน้ำครกใหม่ 1 2 3 6 7 4 1 4 12
43 บ้านป่าสัก (แม่จริม) 1 2 2 5 5 2 3 3 10
44 บ้านท่ามงคล 1 2 1 4 2 7 3 5 12
45 บ้านนาไค้ 1 2 0 3 5 4 3 0 12
46 ศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 1 2 4 5 8 4 6 17
47 บ้านก้อ 1 1 2 4 4 2 1 1 7
48 บ้านสถาน 1 1 1 3 3 2 1 1 6
49 บ้านคำเรือง 1 1 0 2 3 4 1 1 8
50 สามัคคีวิทยาคาร (เทศบาลบ้านพระเนตร) 1 1 0 2 3 1 1 0 5
51 ราษฎร์รัฐพัฒนา 1 1 0 2 2 2 2 1 6
52 ฝั่งหมิ่น 1 1 0 2 2 1 2 1 5
53 บ้านวัวแดง 1 1 0 2 2 0 1 1 3
54 บ้านน้ำเกี๋ยน 1 0 2 3 4 3 4 7 11
55 บ้านน้ำลัด 1 0 1 2 3 2 1 0 6
56 บ้านห้วยบง 1 0 1 2 3 2 1 0 6
57 บ้านน้ำพาง 1 0 1 2 3 1 3 1 7
58 บ้านสบยาง 1 0 1 2 2 1 1 1 4
59 บ้านร่มเกล้า 1 0 1 2 2 0 1 0 3
60 บ้านนาผา 1 0 1 2 1 2 0 3 3
61 ห้วยละเบ้ายา 1 0 1 2 1 1 1 0 3
62 บ้านชมพู 1 0 0 1 2 0 0 0 2
63 บ้านผาตูบ 1 0 0 1 1 6 1 3 8
64 บ้านส้านนาหนองใหม่ 1 0 0 1 1 2 1 1 4
65 บ้านแคว้ง 1 0 0 1 1 1 2 3 4
66 บ้านนวราษฏร์ 1 0 0 1 1 1 2 0 4
67 บ้านศรีเกิด 1 0 0 1 1 1 0 1 2
68 บ้านส้าน 1 0 0 1 1 1 0 0 2
69 บ้านปิงใน 1 0 0 1 1 0 4 0 5
70 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว 1 0 0 1 1 0 1 2 2
71 ดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
72 บ้านนาเคียน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
73 บ้านสาคร 1 0 0 1 1 0 0 0 1
74 บ้านห้วยเฮือและสาขาห้วยระพี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
75 บ้านเปา 0 4 4 8 8 4 2 2 14
76 บ้านน้ำปาย 0 4 1 5 6 1 0 0 7
77 บ้านวังยาว 0 3 3 6 7 8 6 6 21
78 บ้านน้ำงาว 0 3 2 5 6 9 3 6 18
79 บ้านเชตวัน 0 2 0 2 3 0 1 0 4
80 บ้านห้วยไฮ 0 2 0 2 2 2 4 1 8
81 ริมฝั่งว้าวิทยา 0 2 0 2 2 2 1 2 5
82 บ้านหาดเค็ด 0 1 3 4 5 2 1 3 8
83 ชุมชนบ้านหลวง 0 1 2 3 4 4 3 2 11
84 บ้านบ่อหอย 0 1 2 3 4 3 3 1 10
85 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) 0 1 2 3 2 4 1 0 7
86 บ้านสาลี่ 0 1 1 2 3 2 2 7 7
87 พระคุณานุบาล 0 1 1 2 2 1 0 0 3
88 บ้านนาคา 0 1 0 1 4 1 2 1 7
89 บ้านซาวหลวง 0 1 0 1 3 2 1 2 6
90 อนุบาลเมืองลี 0 1 0 1 3 2 1 1 6
91 บ้านนาเหลืองไชยราม 0 1 0 1 2 0 2 4 4
92 บ้านสะละภูเวียง 0 1 0 1 2 0 2 1 4
93 บ้านผาสิงห์ 0 1 0 1 1 3 3 1 7
94 บ้านโป่งคำ 0 1 0 1 1 3 0 1 4
95 บ้านดอนไพรวัลย์ 0 1 0 1 1 3 0 0 4
96 บ้านนากอก 0 1 0 1 1 2 2 1 5
97 นบ้านนายาง 0 1 0 1 1 2 1 3 4
98 บ้านห้วยน้ำอุ่น 0 1 0 1 1 2 0 0 3
99 บ้านป่าหุ่ง 0 1 0 1 1 0 2 0 3
100 บ้านน้ำอูน 0 1 0 1 1 0 1 1 2
101 บ้านศรีบุญเรือง 0 1 0 1 1 0 1 1 2
102 บ้านห้วยเลา 0 1 0 1 1 0 1 0 2
103 บ้านพืชเจริญ 0 1 0 1 0 2 1 0 3
104 บ้านปางสา 0 1 0 1 0 2 0 0 2
105 บ้านปิงหลวง 0 0 2 2 5 4 6 4 15
106 บ้านเป้า 0 0 2 2 2 3 1 0 6
107 บ้านแม่ขะนิง 0 0 2 2 1 3 1 1 5
108 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว 0 0 1 1 4 2 2 2 8
109 บ้านนาก้า 0 0 1 1 4 0 1 0 5
110 บ้านน้ำมวบ 0 0 1 1 3 4 2 3 9
111 ตาลชุมศึกษาลัย 0 0 1 1 3 3 0 0 6
112 บ้านเรือง 0 0 1 1 2 6 2 3 10
113 บ้านม่วงใหม่ 0 0 1 1 2 6 0 1 8
114 บ้านผาขวาง 0 0 1 1 2 3 0 1 5
115 บ้านห้วยหลอด 0 0 1 1 2 0 0 1 2
116 บ้านน้ำแก่นกลาง 0 0 1 1 1 4 1 0 6
117 บ้านไชยสถาน 0 0 1 1 1 3 4 2 8
118 บ้านปางช้าง 0 0 1 1 1 2 0 0 3
119 บ้านไพรอุดม 0 0 1 1 1 2 0 0 3
120 วัดท่าข้ามสิริพรหมคุณวิรุฬห์ศิลาจารอุปถัมภ์ 0 0 1 1 1 1 1 0 3
121 บ้านสาลีก 0 0 1 1 1 1 0 0 2
122 บ้านต้าม 0 0 1 1 0 4 0 0 4
123 บ้านน้ำปูน 0 0 1 1 0 1 0 0 1
124 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 0 0 0 0 4 3 2 2 9
125 บ้านใหม่ 0 0 0 0 3 5 1 2 9
126 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 0 0 0 0 3 1 1 2 5
127 บ้านม่วงตึ๊ด 0 0 0 0 2 3 2 2 7
128 บ้านพื้ใต้ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
129 บ้านน้ำลี 0 0 0 0 2 0 1 0 3
130 บ้านครกคำ 0 0 0 0 1 4 0 0 5
131 บ้านสะเนียน 0 0 0 0 1 2 1 0 4
132 บ้านน้ำพุ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
133 บ้านค้างอ้อย 0 0 0 0 1 1 2 1 4
134 บ้านไหล่น่าน 0 0 0 0 1 1 2 0 4
135 บ้านกาใส 0 0 0 0 1 1 1 0 3
136 บ้านพี้เหนือ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
137 บ้านน้ำแพะ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
138 บ้านสะเลียม 0 0 0 0 1 0 2 0 3
139 บ้านทัพม่าน 0 0 0 0 1 0 1 3 2
140 บ้านน้ำหก 0 0 0 0 1 0 1 1 2
141 บ้านป่าแดด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
142 บ้านห้วยนาย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
143 พรรณทิพย์วิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
144 หัวนา (อ.เวียงสา) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
145 บ้านม่วงเจริญราษฎร์ 0 0 0 0 0 6 0 2 6
146 บ้านสองแคว 0 0 0 0 0 3 1 0 4
147 บ้านนาซาว 0 0 0 0 0 2 2 0 4
148 บ้านพะเยา 0 0 0 0 0 2 1 1 3
149 บ้านศรีนาชื่น 0 0 0 0 0 2 0 0 2
150 บ้านเชียงของ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
151 ดอนสะไมย์วิทยา 0 0 0 0 0 1 2 0 3
152 บ้านพรหม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
153 บ้านน้ำเลา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
154 บ้านอ่ายนาผา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
155 บ้านน้ำแก่นเหนือ 0 0 0 0 0 1 0 2 1
156 บ้านป่าสัก 0 0 0 0 0 1 0 1 1
157 บ้านสันติภาพ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
158 บ้านกิ่วน้ำ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
159 บ้านทรายทอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
160 บ้านน้ำเคิม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
161 บ้านป่าคา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
162 บ้านฝายแก้ว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
163 บ้านม่วงเนิ้ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
164 บ้านวังม่วง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
165 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
166 บ้านห้วยจอย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
167 บ้านฮากฮาน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
168 บ้านเมืองจัง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
169 รัฐราษฎร์นุเคราะห์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
170 บ้านดอนหล่ายทุ่ง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
171 บ้านนาบอน 0 0 0 0 0 0 2 0 2
172 บ้านนาหล่าย 0 0 0 0 0 0 2 0 2
173 บ้านจะเข้ภูหอม 0 0 0 0 0 0 1 2 1
174 บ้านดอนเฟือง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
175 บ้านน้ำลัดสบแก่น 0 0 0 0 0 0 1 1 1
176 บ้านศาลา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
177 บ้านวังหมอ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
178 บ้านดอนไชย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
179 บ้านนาเหลืองม่วงขวา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
180 บ้านนาไลย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
181 บ้านห้วยปุก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
182 ริมฝั่งน่านวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
183 บ้านท่าล้อ (ราษฎร์ประดิษฐ์) 0 0 0 0 0 0 0 2 0
184 บ้านนาสา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
185 บ้านป่าอ้อย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
186 บ้านไชยสถาน (อ.เวียงสา) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 170 156 137 463 555 429 245 216 1,229