สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านผาสิงห์ สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.33 ทอง 8 1. เด็กชายกฤษฎา  คลองบุญ
2. เด็กชายธนภัทร์  วรรณงาม
3. เด็กชายธวัชชัย  ศรีทิพย์
 
1. นายประหยัด  คำก้อน