สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพี้เหนือ สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงจิตรานุช  บุญเรือง
2. เด็กชายณัฐพล  โลเชียงสาย
3. เด็กหญิงวริศรา  น้ำพี้
 
1. นายสราวุธ  สุขยิ่ง
2. นายพล  ทันสมบัติ