สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 69 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ซิ้มอิ่ม
 
1. นางกันยากร  วงศ์สารัตน์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 67.6 ทองแดง 8 1. เด็กชายธนภูมิ   เพ็งตะลุง
 
1. นางจินดา   โนอินทร์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงธนพรรณ   จันทร์ใจ
 
1. นางสาวโศภณิศ   โนอินทร์