สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวัวแดง สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 65.81 ทองแดง 13 1. เด็กชายจิณณวัตร  อารินทร์
2. เด็กชายอัครชัย  สุขสุวรรณ์
 
1. นายประเสริฐ   มะโนชัย