สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านศาลา สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 65 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงธนัญญา  อินสัน
 
1. นางสาวชัชฎาพร  นันฝั้น
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงอริยา  ธิเขียว
2. เด็กหญิงแพรวพราว  อัญญะ
 
1. นางสาวชัชฎาพร  นันฝั้น
2. นางสาวศิรินา  รินนาศักดิ์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายพงศกร  กองสอน
 
1. นายพิเชษฐ์  ปัญญาอุด