สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสะเนียน สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 12 1. เด็กชายวีรภัทร  อุทธา
 
1. นางสุมณีย์  ธนเศรษฐ์วรากิต
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงกนกพร  สุวรรณกำไร
2. เด็กชายนันทยศ  ดีมาก
3. เด็กหญิงลักขณา  ก๋าใจ
 
1. นางสุมณีย์  ธนเศรษฐ์วรากิต
2. นางสมพิศ  ต้นกัน