สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสะละภูเวียง สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 66 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงบุษกร  นันติอาด
 
1. นางวรามาศ  สีหราช
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 61 ทองแดง 16 1. เด็กชายธนกร  ปันคำ
2. เด็กชายปฏิญญา  พละศักดิ์
 
1. นางวรามาศ  สีหราช
2. นางสาวนริศรา  ไชยตัน