สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสันติภาพ สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 56.15 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายวเรณย์  แซ่ลี
2. เด็กชายเก๊าลิ่ว  แซ่จ๋าว
 
1. นายพิทยา  เลิศพงษ์สุข
2. นายอภิสิทธิ์  สอนทะ