สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านส้าน สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา   สบหลม
2. เด็กชายอมรเทพ   ใหม่เทวิน
3. เด็กหญิงเจริญศรี   ต๊ะน้อย
 
1. นางอาลิเจ   ก้อนคำ
2. นางอมร   ราชปันติ๊บ