สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  วีระคุณ
2. เด็กชายวัชรพงษ์  ปะตังถาโต
 
1. นายเจษฎา  นาอุ๋ย
2. นางสาวพรรณิการ์  เรืองนาราบ