สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยจอย สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 70 เงิน 7 1. เด็กชายนัทวุฒิ   แสงธิ
2. เด็กหญิงวิภารัตน์   กองดี
3. เด็กหญิงเจนจิรา   อภัยกาวี
 
1. นางณัฐญาภรณ์   พงศ์วิชากิตติ์
2. นางอารีย์   คำปิงบุตร
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กชายวุฒิพงษ์   ถุงตุ้ย
 
1. นายนิรัชชัย  โปทาหนัก