สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยนาย สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงศุภาภร  สอนรัตน์
2. เด็กหญิงสกุลทิพย์  เทพสุภา
3. เด็กชายอิศวะ  สายพันธ์
 
1. นางสาวชนิดา  บำรุงเจริญ
2. นางณัฏฐ์นรี  รวยสันเทียะ