สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำอุ่น สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  คำเครื่อง
2. เด็กชายวิริยะ  หล้าจันทร์
3. เด็กชายเศรษฐพงษ์  จำปา
 
1. นายวิโรจน์  ปริกเพ็ชร