สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยเลา สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 61 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชณาพร  ติ๊บอ้าย
2. เด็กชายธนากร  กองขัน
3. เด็กชายนันทพงษ์  บำเพ็ญ
4. เด็กชายพิษณุ  แสนหลวง
5. เด็กชายวทัญญู  พรมรักษา
6. เด็กหญิงอาภัสรา  เพชรดี
 
1. นายวรายุทธ์  เสนนะ
2. นายพยุง  กองขัน
3. นางทับทิม  ถาทิพย์