สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยไฮ สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชยานนท์  แสงคำ
2. เด็กหญิงพรชิตา  ดวงใจ
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  อินภูธร
 
1. นายโชติณัฎฐ์  ตั้งเธียรธิติกุล
2. นางบุศกรณภัสร์  ตั้งเธียรธิติกุล
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทิพภาวรรณ  จอมมี
2. เด็กชายธีรภัทร  จันต๊ะสาร
3. เด็กหญิงนฤสรณ์  พิมพ์ไกร
 
1. นางสาวธัญญ์กมน  นุสุภะ
2. นางอัญชลี  สุขยิ่ง