สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 67 ทองแดง 15 1. เด็กชายปิยะภัทร์  พิมดา
2. เด็กชายสุพรัตน์  กลมสี
3. เด็กชายอภิเชษฐ์  นุมูล
 
1. นายโสภณ  ศรีพรม