สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทุ่งศรีทอง สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  บุญตา
2. เด็กหญิงนันทนัช  อุทวงค์
3. เด็กหญิงศศิวิมล  กาลา
 
1. นางบุญแต้ม   ดวงตา
2. นางปรียานุช   จ่าแสน