สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 64.6 ทองแดง 17 1. เด็กชายปุณยวัจน์  จันธิมา
2. เด็กชายอัครพงษ์  อิสระดำรง
 
1. นายสัจจพันธ์  เตอะอำภา