สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนบ้านนายาง สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 17 1. เด็กชายพงศธร  เปี่ยมทวีศักดิ์
2. เด็กหญิงอภิสรา  เอี่ยมนภา
 
1. นางสาวมัณทนา  มะโนแป๊ก