สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแคว้ง สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กชายกิตติพงษ์  อินต๊ะวิชัย
2. เด็กชายจิรวัฒน์  ใจก้อนแก้ว
3. เด็กชายณัฐพนธ์  กุณวัน
 
1. นายเอกชัย  ปิจดี
2. นายอนุพงษ์  เกตุ้ย