สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 61 ทองแดง 17 1. เด็กชายอเนชา  ก๋าคำมูล
 
1. นายอำนาจ  ศรีตระกูลวงค์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงจิราพร  ปันอุ่น
 
1. นางสาวปิยะเนตร  แพทยกุล
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 64 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงวนัสนันท์  ตั๋นกำเลิศ
 
1. นางปุณณดา  ภูละคร