สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาเหลืองม่วงขวา สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ชินาวงค์
2. เด็กหญิงนันทิตา  มูลทา
 
1. นายอุดม  ยามเสด็จ
2. นางสาวเฟื่องฟ้า  ลัมวุฒิ