สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้ำพาง สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 69.3 ทองแดง 13 1. เด็กชายชญานนท์  ฝากไธสง
2. เด็กชายชโยดม  ปักษากนก
 
1. นายสุทิน  ท้าวขว้าง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 61.22 ทองแดง 6 1. เด็กชายพิทักษ์พงศ์  จำปา
2. เด็กชายโชคทวี  บุญสุข
 
1. นายสุทิน  ท้าวขว้าง
2. นางสาวพัชรินทร์  ธิศรี
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงพิสมัย  พรมเกษา
 
1. นางพาฐิฎาภรณ์  ดอนนันชัย