สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้ำลี สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงบุญญาภา  อินมาตย์
2. เด็กชายยศพล  อิ่นคำ
3. เด็กหญิงอังศุมาลิน  วงศ์แก้ว
 
1. นางสาววิไลวรรณ  กองนันท์
2. นางพิมพ์ภัทรา  เปี่ยมจิตเมตต์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงจันทร์วลัย  คำฤทธิ์
2. เด็กหญิงพรจรัส  คำลี
3. เด็กหญิงพินทุสร  กระบิล
 
1. นางสาววิไลวรรณ  กองนันท์
2. นางพิมพ์ภัทรา  เปี่ยมจิตเมตต์