สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าคา สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ดวงคำ
2. เด็กหญิงทัชชากรณ์  วงษ์ชมภู
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  เกสนา
 
1. นางสาวรัชดา  สายอนันต์
2. นางสาวชัชญาภา  กาวีจันทร์