สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปางเป๋ย สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 68.77 ทองแดง 15 1. เด็กชายพงศภัค  แซ่ว่าง
2. เด็กชายภูมินทร์  เยี่ยมยุทธวงค์
 
1. นางสาวมลิวัลย์  ช่างพูด