สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าสัก (แม่จริม) สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 12 1. เด็กชายกิตติกณ  กันทาสุวรรณ
2. เด็กหญิงชาลิสา  สุขล้น
3. เด็กชายพิเชฐ  แก้วกวย
 
1. นางกาญจนา  จำปารัตน์
2. นางสาววิชชุดา  วัฒนาตระกูลวงศ์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กชายรัชพล  ประทอง
 
1. นางกาญจนา  ท้าวขว้าง