สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าสัก สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 74 เงิน 9 1. เด็กชายจักรพรรณ์   นวคุณรุ่งโรจน์
2. เด็กชายธนภูมิ   เสนวงค์
3. เด็กชายนนท์นภัส  พูลจีน
4. เด็กชายภาวิน  ทะริยะ
5. เด็กหญิงวริศรา   ภิวงศ์
6. เด็กหญิงอินธิรา    สีต๊ะ
 
1. นางลำเจียร   สุรจิต