ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยเฮือและสาขาห้วยระพี สพป. น่าน เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำอุ่น สพป. น่าน เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสาลีก สพป. น่าน เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสาลี่ สพป. น่าน เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านสะละภูเวียง สพป. น่าน เขต 1 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนซินจง สพป. น่าน เขต 1 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านปางสา สพป. น่าน เขต 1 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโป่งคำ สพป. น่าน เขต 1 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านพี้เหนือ สพป. น่าน เขต 1 69 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า สพป. น่าน เขต 1 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน สพป. น่าน เขต 1 61 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านนาหล่าย สพป. น่าน เขต 1 60 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านน้ำเลา สพป. น่าน เขต 1 60 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนบ้านปิงหลวง สพป. น่าน เขต 1 - -  
15 โรงเรียนบ้านหัวเมือง สพป. น่าน เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน