ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนห้วยละเบ้ายา สพป. น่าน เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล สพป. น่าน เขต 1 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำปูน สพป. น่าน เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน สพป. น่าน เขต 1 71 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง สพป. น่าน เขต 1 68 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร สพป. น่าน เขต 1 67 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ สพป. น่าน เขต 1 67 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนบ้านสะเลียม สพป. น่าน เขต 1 66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านเรือง สพป. น่าน เขต 1 63 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาคา สพป. น่าน เขต 1 62 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านเปา สพป. น่าน เขต 1 62 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา สพป. น่าน เขต 1 50 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม สพป. น่าน เขต 1 48 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย สพป. น่าน เขต 1 43 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) สพป. น่าน เขต 1 32 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านน้ำแก่นเหนือ สพป. น่าน เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน