ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนทุ่งศรีทอง สพป. น่าน เขต 1 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านฟ้า สพป. น่าน เขต 1 73.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเปา สพป. น่าน เขต 1 70.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว สพป. น่าน เขต 1 60 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยมอญ สพป. น่าน เขต 1 52.75 เข้าร่วม 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน