ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านน้ำมวบ สพป. น่าน เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่าคา สพป. น่าน เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว สพป. น่าน เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแคว้ง สพป. น่าน เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 85 ทอง 4  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง สพป. น่าน เขต 1 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้ว สพป. น่าน เขต 1 79 เงิน 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน