ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านน้ำมวบ สพป. น่าน เขต 1 88.35 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสบยาง สพป. น่าน เขต 1 70.02 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 63.35 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 สพป. น่าน เขต 1 56.68 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง สพป. น่าน เขต 1 48.34 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านแคว้ง สพป. น่าน เขต 1 46.68 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านปางสา สพป. น่าน เขต 1 45.01 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร สพป. น่าน เขต 1 36.68 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านวังตาว สพป. น่าน เขต 1 26.69 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา สพป. น่าน เขต 1 20.02 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ สพป. น่าน เขต 1 18.34 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านเปา สพป. น่าน เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน