ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเรือง สพป. น่าน เขต 1 96.68 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่ามงคล สพป. น่าน เขต 1 95.02 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน สพป. น่าน เขต 1 70.02 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านตอง สพป. น่าน เขต 1 55.01 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน