ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย สพป. น่าน เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 สพป. น่าน เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง สพป. น่าน เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร สพป. น่าน เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน สพป. น่าน เขต 1 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา สพป. น่าน เขต 1 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านผาตูบ สพป. น่าน เขต 1 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านเรือง สพป. น่าน เขต 1 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านป่าสัก สพป. น่าน เขต 1 74 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน