ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราชานุบาล สพป. น่าน เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนิธิวิทย์ สพป. น่าน เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สพป. น่าน เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา สพป. น่าน เขต 1 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านเมืองจัง สพป. น่าน เขต 1 78 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านพื้ใต้ สพป. น่าน เขต 1 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านน้ำหก สพป. น่าน เขต 1 69 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาบอน สพป. น่าน เขต 1 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร สพป. น่าน เขต 1 60 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน สพป. น่าน เขต 1 59 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย สพป. น่าน เขต 1 58 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านป่าสัก สพป. น่าน เขต 1 56 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ สพป. น่าน เขต 1 54 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านปิงหลวง สพป. น่าน เขต 1 52 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านน้ำงาว สพป. น่าน เขต 1 43 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา สพป. น่าน เขต 1 39 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 สพป. น่าน เขต 1 35 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านห้วยมอญ สพป. น่าน เขต 1 31 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) สพป. น่าน เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน