ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย สพป. น่าน เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา สพป. น่าน เขต 1 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำตวง สพป. น่าน เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนา สพป. น่าน เขต 1 73 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านน้ำงาว สพป. น่าน เขต 1 72 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านนวราษฏร์ สพป. น่าน เขต 1 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 66 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง สพป. น่าน เขต 1 66 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนบ้านบ่อหอย สพป. น่าน เขต 1 64 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน สพป. น่าน เขต 1 0 เข้าร่วม  
11 โรงเรียนบ้านสาลี่ สพป. น่าน เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน