ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราชานุบาล สพป. น่าน เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาคา สพป. น่าน เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร สพป. น่าน เขต 1 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนิธิวิทย์ สพป. น่าน เขต 1 51 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน สพป. น่าน เขต 1 50 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านม่วงเจริญราษฎร์ สพป. น่าน เขต 1 40 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านท่ามงคล สพป. น่าน เขต 1 37 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 27 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านน้ำปูน สพป. น่าน เขต 1 - -  
10 โรงเรียนบ้านสองแคว สพป. น่าน เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน