ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา สพป. น่าน เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ สพป. น่าน เขต 1 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน สพป. น่าน เขต 1 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนิธิวิทย์ สพป. น่าน เขต 1 60 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลเมืองลี สพป. น่าน เขต 1 56 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สพป. น่าน เขต 1 48 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว สพป. น่าน เขต 1 46 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านสาลี่ สพป. น่าน เขต 1 38 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยมอญ สพป. น่าน เขต 1 34 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร สพป. น่าน เขต 1 32 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านน้ำงาว สพป. น่าน เขต 1 30 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. น่าน เขต 1 30 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ สพป. น่าน เขต 1 28 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. น่าน เขต 1 28 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนบ้านท่ามงคล สพป. น่าน เขต 1 26 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านท่าล้อ (ราษฎร์ประดิษฐ์) สพป. น่าน เขต 1 26 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ สพป. น่าน เขต 1 24 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 24 เข้าร่วม 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน