ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านถืมตอง สพป. น่าน เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา สพป. น่าน เขต 1 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าสัก (แม่จริม) สพป. น่าน เขต 1 42 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย สพป. น่าน เขต 1 40 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 38 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านน้ำงาว สพป. น่าน เขต 1 32 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านสาลี่ สพป. น่าน เขต 1 32 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ สพป. น่าน เขต 1 22 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านสถาน สพป. น่าน เขต 1 20 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านบ่อหอย สพป. น่าน เขต 1 10 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านเรือง สพป. น่าน เขต 1 8 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน สพป. น่าน เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน