ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา สพป. น่าน เขต 1 84.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ สพป. น่าน เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหาดเค็ด สพป. น่าน เขต 1 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านครกคำ สพป. น่าน เขต 1 78.9 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา สพป. น่าน เขต 1 78.4 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านคำเรือง สพป. น่าน เขต 1 77.5 เงิน 6  
7 โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา สพป. น่าน เขต 1 71.2 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. น่าน เขต 1 70.9 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน